Awards

2010 Winners

First Prize Awards

Xiao Chen, Peking University, China
Dong Liu, University of Washington, USA
Yi Ou, Arizona State University, USA
Shanshan Qiu, University of California, Irvine, USA
Jun Zhao, Huazhong University of Science and Technology, China
Second Prize Awards
Yuanjie Bao, University Rameon Llull, Spain
Zhiyu Cui, Fudan University, China
Qian Gu, National University of Singapore, Singapore
Xinhui Jiang, Chinese Academy of Sciences, China
Katie Ka Yee Lau, Australian National University, Australia