2022 IACMR Election

Nomination and Election Committee (2021-2023)

Ray Friedman, Vanderbilt University (Chair)
Neng Liang, CEIBS
Chao Chuan Chen, Rutgers University
Xiao-Ping Chen, University of Washington
Jiing-Lih Larry Farh, CEIBS
Zhi-Xue Zhang, Peking University
Anne Tsui, University of Notre Dame, Arizona State University
Jia Lin Xie, University of Toronto
Shuming Zhao, Nanjing University
Jing Zhou, Rice University