Committees

Nomination and Election Committee


 Nomination and Election Committee

Ray Friedman, Vanderbilt University (Chair)

Neng Liang, CEIBS

Chao Chuan Chen, Rutgers University

Xiao-Ping Chen, University of Washington

Jiing-Lih Larry Farh, CEIBS

Zhi-Xue Zhang, Peking University

Anne Tsui, University of Notre Dame, Arizona State University

Jia Lin Xie, University of Toronto

Shuming Zhao, Nanjing University

Jing Zhou, Rice University